ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК

БОНХЯ-НААС ОЛГОДОГ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглах зөвшөөрөл олгоход бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, олгох хугацаа

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

 

1

Албан бичиг болон хавсралт хүснэгтээр химийн бодисын нэр томъёо, тоо хэмжээ, импортлох улс, хилийн боомт, зөвшөөрлийн төрлөө тодорхой бичих/хүснэгт 1-ийн загвар харна уу/

2

ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар батлуулсан байх

3

БОНөлөөллийн  нарийвчилсан үнэлгээний тайлан /эх хувь/,  химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээг хийлгэсэн байх

4

Импортлож байгаа бол худалдааны гэрээ, тээвэрлэлтийн гэрээ /монгол, англи, орос хэлээр орчуулсан бол баталгаатай байх

5

Химийн бодисын хор аюулын лавлах мэдээлэлMSDS /монгол, англи, орос/

CD-ндээр хуулж ирэх

6

Пестицид импортлох бол ҮХААЯ-ны үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл, ариутгал халдваргүйтлийн бодис бол ЭМЯ-ны үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл

7

Урд авч байсан химийн бодисын ашиглалт, үлдэгдлийн тайлан /хүснэгт 2-ын загвар харна уу/ доорхи email хаягаар илгээх, баталгаажуулсан хуулбар өгөх

8

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн ажлын байрны дүгнэлт /Агуулах, ажлын байр г.м/

9

Тухайн бодис, түүний хольц хаягдлыг устгах аргачлал, тээвэрлэх арга

10

Хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалтанд орсон бодисын зөвшөөрөл авахдаа ХХБАББЗАЭҮЗ-ын ажлын албанаас дүгнэлт гаргуулах

11

УБ хот, Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн Улаанбаатар банкин дахь 2611184321 Тоот дансанд тэмдэгтийн хураамж

Төрийн сан банкны 900013040 тоот дансанд гэрчилгээний үнэ

Мэдээллийг веб сайтаас харж болно. www.mne.mn/chemical

 Олгох хугацаа: Материал хүлээн авсан өдрөөс хойш ажлын 21 хоногт олгоно.

 

ХҮСНЭГТ 1

Монголнэр

Олонулсын нэр

Томъёо

CAS дугаар

Хэмжээ

Хүссэн (тн)

Зөвшөөрсөн(тн)

1

ХҮСНЭГТ 2

Монгол нэр

Олон улсыннэр

Томъёо

CAS дугаар

Ашигласан он, хэмжээ

Зөвшөөрөл авсан, тоо хэмжээ

Ашигласан тоо хэмжээ

Ашигласан он

Үлдэгдэл хэмжээ

 

 

 

1

Утас : +976-70180632, 70180631
Цахим шуудангийн хаяг: info@tsetsuuh.mn

© Copyright 2015 - Цэцүүх Трейд ХХК