ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК

Ургамал хамгааллын бодис

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Зориулалт

1

Бромадиолон

Bromadiolone

C30H23BrO4

28772-56-7

Агуулах,   бэлчээр, тариалангийн талбайн мэрэгчидтэй тэмцэхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ

2

Зэсийн байван

Copper(II) sulfate pentahydrate

CuSO4 +5H2O

7758-99-8

Жимс, жимсгэний мөөгөнцөрийн өвчний эсрэг нахиа хөөхөөс өмнө шүршиж хэрэглэнэ.

3

Каратэ 5%

Karate 5%

C23H19ClF3NO3

91465-08-6

Бэлчээр, ой, таримлын болон   агуулахын хөнөөлт шавж, хачигийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.

4

Кинмикс

Beta-Cypermethrin

C22H19Cl2NO3

65731-84-2

Бэлчээр, таримлын хөнөөлт шавжийн эсрэг  зааврын дагуу хэрэглэнэ.

5

Раундап

Glyphosate

C3H8NO5P

1071-83-6

Уринш, төмс, жимс жимсгэний талбайн бүх төрлийн хог ургамлын эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.

6

Таран

Zeta-Cypermethrin

C22H19Cl2NO3

52315-07-8

Бэлчээр, ой, таримлын хөнөөлт шавжийн эсрэг  зааврын дагуу хэрэглэнэ

7

Тебу

Tebuconazole

C16H22ClN3O

107534-96-3

Буудай, арвай, хошуу будааны хатуу харуу, тоосон харуу, хуурамч тоосон харуу, чулуут харуу, гельминтоспориоз ба фузариозын үндэсний илжрэл, үрийн хөгц, септориоз зэрэг өвчний эсрэг үрийг ариутган хэрэглэнэ.

8

Тиаклоприд 0.5%

Thiacloprid

C10H9ClN4S

111988-49-9

Ойн хөнөөлт шавжийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.

9

Тиаклоприд 2%

Thiacloprid

C10H9ClN4S

111988-49-9

Ойн хөнөөлт шавжийн эсрэг зааврын дагуу хэрэглэнэ.

10

Формалин

Formaldehyde

H-CH=O

50-00-0

Үрийн төмсний булцууг тарихын өмнө ариутгах, дарлага, хүлэмж, зоорь, хоосон агуулахыг ууршуулж утаж ариутгахад зааврын дагуу хэрэглэнэ.

Утас : +976-70180632, 70180631
Цахим шуудангийн хаяг: info@tsetsuuh.mn

© Copyright 2015 - Цэцүүх Трейд ХХК