ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК

Тэжээлт орчин

Олон улсын нэр

Ангилал

Савлагаа

1

Bacterial agar

BA

250г

2

Beef extract

BA

250г

3

Blood agar base

BA

250г

4

Endo agar

BA

250г

5

Lactalbumin hydrolysate

BA

500г

6

Liguid sabourand medium

BA

250г

7

MacConkey agar

BA

250г

8

Medium -199

BA

250г

9

Nutrient agar

BA

250г

10

Pancreatine

BA

25кг

11

Pepsin

BA

250г

12

Pepticase

BA

250г

13

Peptone from casein

BA

250г

14

Peptone from meat

BA

250г

15

Plate count agar

BA

250г

16

Rose Bengal medium

BA

250г

17

Sabouraud s  agar

BA

250г

18

Salmonella shigella Agar

BA

250г

19

Trypcase soy agar

BA

250г

20

Trypticase soy broth

BA

250г

21

Tryptone

BA

250г

22

Tryptone Oxoid

BA

250г

23

Tryptone soya agar

BA

250г

24

Tween 20

BA

500г

25

Tween 80

BA

500г

26

XLD -Medium

BA

250г

27

Yeast extract

BA

250г

28

Мueller-Hinton agar

BA

250г

Утас : +976-70180632, 70180631
Цахим шуудангийн хаяг: info@tsetsuuh.mn

© Copyright 2015 - Цэцүүх Трейд ХХК