ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК

Техникийн бодис

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Химийн томъёо

Cas дугаар

Ангилал

Савлагаа

1

Азот хүчлийн бари

Barium nitrat

Ba(NO3)2

10022-31-8

Tech

25кг

2

Азот хүчлийн кальци

Calcium nitrate

Ca(NO3)2

10124-37-5

Tech

25кг

3

Азот хүчлийн натри

Sodium nitrat

NaNO3

7631-99-4

Tech

25кг

4

Азот хүчлийн цайр

Zinc nitrate hexahydrate

Zn(NO3)2

10196-18-6

Tech

25кг

5

Азотлог хүчлийн натри

Sodium nitrite

Na NO2

7632-00-0

Tech

50кг

6

Азотын хүчил

Nitric acid

HNO3

7697-37-2

Tech

***

7

Аммиак

Ammonium solution

NH3

7664-41-7

Tech

25л

8

Аммоний бифторид

Ammonium bifluoride

NH4HF

1341-49-7

Tech

25кг

9

Анионик полимер

Anionic polymer

***

***

Tech

25кг

10

Анионит Q2 ус шүүгч

Ion exchange resins

***

***

Tech

25кг

11

Бихромат натри

Sodium bichromate

Na2Cr2O7

7789-12-0

Tech

25кг

12

Бор хүчлийн натри

Sodium tetraborate

Na2B4O7*10H2O

1303-96-4

Tech

50кг

13

Борын хүчил

Boric acid

H3 BO3

10043-35-3

Tech

25кг

14

Глауберийн давс

Glauber’s salt

Na2SO4*10H2O

7727-73-3

Tech

25кг

15

Глицерин

Glycerol

HOCH2CH-OHCH2OH

56-81-5

Tech

25л

16

Давсны хүчил

Hydrochloric acid

HCl

7647-01-0

Tech

30л

17

Идэвхжүүлсэн нүүрс

Activated carbon

C

64365-11-3

Tech

50кг

18

Кальцийн исэл

Calcium oxide

CaO

1305-78-8

Tech

25кг

19

Кальцийн карбид

Calcium carbide

CaC2

75-20-7

Tech

25кг

20

Кальцийн суурь

Calcium hydroxide

Ca(OH)2

1305-62-0

Tech

25кг

21

Катионит Q2 ус шүүгч

Ion exchange resins

***

***

Tech

25кг

22

Каустик сод 96%, 99%

Sodium hydroxide

NaOH

1310-73-2

Tech

25кг

23

Лимоний хүчил

Citric acid

C6H8O7 *H2O

5949-29-1

Tech

25кг

24

Натрийн

гексаметафосфат

Sodium hexametaphosphate

Na6P6O18

10124-56-8

Tech

25кг

25

Натрийн силикат

Sodium silicate

Na2SiO3

6834-92-0

Tech

25кг

26

Натрийн тиосульфат

Sodium thiosulfate

Na2S2O3

7772-98-7

Tech

25кг

27

Натрийн формат

Sodium formate

HCOONa

141-53-7

Tech

25кг

28

Натрийн хэт исэл

Sodium peroxide

Na2O2

1313-60-6

Tech

25кг

29

Персульфат натри

Sodium persulfate

Na2S2O8

13870-29-6

Tech

25кг

30

Пирофосфат натри

Sodium

pyrophosphate

Na4P2O7*

10H2O

13472-36-1

Tech

25кг

31

Поли акрил амид

Polyacrylamide

(-CH2CHCONH2-)n

9003-04-7

Tech

25кг

32

Полиамиуминум

хлорид

Polyaluminium

chloride

AlnCl(3n-m)

(OH)m

1327-41-9

Tech

25кг

33

Техникийн сод

Sodium carbonate

Na2CO3

497-19-8

Tech

40кг

34

Тиомочевин

Thio urea

NH2CSNH2

62-56-6

Tech

25кг

35

Тринатри фосфат

Trisodium phosphate

Na3PO4*12H2O

10101-89-0

Tech

25кг

36

Устөрөгчийн хэт исэл

 

Hydrogen peroxide

H2O2

7722-84-1

Tech

25л

37

Формалин

Formaldehyde

HCHO

50-00-0

Tech

25л

38

Фосфорын хүчил

Phosphoric acid

H3PO4

7664-38-2

Tech

35кг

39

Хартугалганы оксид

Leadoxide

PbO

1317-36-8

Tech

25кг

40

Хлорын шохой

Calcium hypochloride

Ca(ClO)2

7778-54-3

Tech

25-50кг

41

Хөнгөнцагааны исэл

Aluminum oxide

Al2O3

1344-28-1

Tech

25кг

42

Хүнсний сод

Sodium carbonate

NaHCO3

144-55-8

Tech

40кг

43

Хүхэр хүчлийн зэс

Cupric sulfate

CuSO4*5H2O

7758-99-8

Tech

25кг

44

Хүхэр хүчлийн төмөр

Ferric sulfate

FeSO4*nH2O

7720-78-7

Tech

25кг

45

Хүхэрт натри

Sodium sulfide

Na2S

1313-82-2

Tech

25кг

46

Цуу хүчлийн натри

Sodium acetate

C2H3NaO2

127-09-3

Tech

25кг

47

Цууны хүчил

Acetic acid glacial

CH3COOH

64-19-7

Tech

25кг

48

Cульфамины хүчил

Sulfamic acid

NH2SO3H

5329-14-6

Tech

25кг

49

Шоргоолжны хүчил

Formic acid

HCOOH

64-18-6

Tech

25л

50

Этиленгликоль

Ethylene glycol

C2H6O2

107-21-1

Tech

25кг

 

Утас : +976-70180632, 70180631
Цахим шуудангийн хаяг: info@tsetsuuh.mn

© Copyright 2015 - Цэцүүх Трейд ХХК