ЦЭЦҮҮХ ТРЕЙД ХХК

Стандарт бодис

Монгол нэр

Олон улсын нэр

Савлагаа

1

2 хромт хүчлийн калийн фиксаналь – 0.1г.экв

Potassium bichromate fiksanal 0.1N

10ш

2

Азотын хүчлийн фиксаналь – 0.1г.экв

Nitric acid fiksanal 0.1N

10ш

3

Калийн перманганатын фиксаналь – 0.1г.экв

Potassium permanganate fiksanal 0.1N

10ш

4

Тиосульфат натрийн

 фиксаналь – 0.1г.экв

Sodium thiosulfate fiksanal 0.1N

10ш

5

Трилон-Б фиксаналь – 0.1г.экв

Trilon-B fiksanal 0.1N

10ш

6

Хлорт аммонийн фиксаналь – 0.1г.экв

Ammonium chloride fiksanal 0.1N

10ш

7

Хлорт натрийн фиксаналь – 0.1г.экв

Sodium chloride fiksanal 0.1N

10ш

8

Хурганчихний хүчлийн фиксаналь – 0,1г.экв

Oxalic acid fiksanal 0.1N

10ш

9

Азотмөнгөний давсны стандарт уусмал 0.1 моль/л

Silver nitrate  Analytical concentrate  0.1mole/L

500мл

10

Азотын хүчлийн стандарт 0.1моль/л

Nitric acid  Analytical concentrate 0,1mole/L

500мл

11

Алт Au– стандарт -1мг/мл

Aurum standart 1mg/ml

50г

12

Аммони NH4– стандарт – 25мг/мл

Ammoniua standart  25mg/ml

50г

13

Буфер уусмал жижиг

PH-4.01 /250мл-д найруулах/

Buffer solution small  PH-4,01

14

Буфер уусмал жижиг

PH-6.86 /250мл-д найруулах/

Buffer solution small  PH-6.86

15

Буфер уусмал жижиг

PH-1.68 /250мл-д найруулах/

Buffer solution small  PH-1.68

16

Буфер уусмал жижиг

PH- 9.18

Buffer solution small  PH-9.18

17

Буфер уусмал итали ханна

PH-4

Buffer solution Italy Hanna  PH-4

500мл

18

Буфер уусмал итали ханна

PH-7

Buffer solution Italy Hanna  PH-7

500мл

19

Буфер уусмал итали ханна PH-10

Buffer solution Italy Hanna  PH-10

500мл

20

Буфер уусмал солонгос

PH-4

Buffer solution Korea PH-4

1000мл

21

Буфер уусмал солонгос

PH-7

Buffer solution Korea PH-7

1000мл

22

Буфер уусмал солонгос

PH-10

Buffer solution Korea PH-10

1000мл

23

Буфер уусмал хятад

PH-4.01

Buffer solution China PH-4.01

500мл

24

Буфер уусмал хятад

PH-6.86

Buffer solution China PH-6.86

500мл

25

Буфер уусмал хятад

PH-1.68

Buffer solution China PH-1.68

500мл

26

Буфер уусмал хятад

PH-9.18

Buffer solution China PH-9.18

500мл

27

Ванади V– стандарт -1мг/мл

Vanadium standart 1mg/ml

100г

28

Вольфрам  W- стандарт -1мг/мл

Tungsten standart 1mg/ml

100г

29

Давсны хүчлийн стандарт уусмал 0.1 моль/л

Hudrochloric acid  Analytical concentrate 0.1mole/L

500-1000мл

30

Давсны хүчлийн стандарт уусмал 0.5 моль/л

Hudrochloric acid  Analytical concentrate 0.5mole/L

500мл

31

Зэс Cu– стандарт -210мг/мл

Cupric  standart 210mg/ml

100г

32

Зэс Cu– стандарт -1мг/мл

Cupric  standart 1mg/ml

50г

33

Иодын стандарт уусмал  0.05моль/л

Iodine   Analytical concentrate 0.05mole/L

500мл

34

Иодын стандарт уусмал 0.1 моль/л

Iodine   Analytical concentrate 0.1mole/L

500мл

35

Кадми Cd– стандарт  -1мг/мл

Cadmium  standart 1mg/ml

100г

36

Кали K– стандарт -1мг/мл

Potassium  standart 1mg/ml

50г

37

Калийн перманганатын стандарт уусмал 0,1 моль/л

Potassium permanganate  Analytical concentrate 0.1mole/L

500мл

38

Калийн суурийн стандарт уусмал 0.1 моль/л

Potassium hydroxide  Analytical concentrate 0.1mole/L

500мл

39

Кальци Ca– стандарт -1мг/мл

Calcium standart 1mg/ml

100г

40

Кобальт Co– стандарт -1мг/мл

Cobalt  standart 1mg/ml

100г

41

Магни Mg– стандарт -1мг/мл

Magnesium  standart 1mg/ml

100г

42

Манган Mn– стандарт  -1мг/мл

Manganese  standart 1mg/ml

100г

43

Мишъяк  As– стандарт -1мг/мл

Arsenic  standart 1mg/ml

100г

44

Молибден Mo– стандарт -1мг/мл

Molybdate  standart 1mg/ml

100г

45

Мөнгө Ag– стандарт -1мг/мл

Silver  standart 1mg/ml

100г

46

Натри Na– стандарт -1мг/мл

Sodium  standart 1mg/ml

50г

47

Натрийн суурийн стандарт уусмал 0.1 моль/л

Sodium hydroxide  Analytical concentrate 0.1mole/L

500мл

48

Натрийн суурийн стандарт уусмал 0.5 моль/л

Sodium hydroxide  Analytical concentrate 0.5mole/L

500мл

49

Никель Ni– стандарт -1мг/мл

Nickel  standart 1mg/ml

100г

50

Нитратын стандарт NO3 -1мг/мл

Nitrate  standart 1mg/ml

50г

51

Нитритын стандарт NO2 -1мг/мл

Nitrite  standart 1mg/ml

50г

52

Селен Se– стандарт -1мг/мл

Selene  standart 1mg/ml

100г

53

Сульфат SO4– стандарт -70мг/л

Sulfate  standart 70mg/ml

100г

54

Сурьма Sb– стандарт -1мг/мл

Antimony  standart 1mg/ml

100г

55

Тиосульфат натрийн стандарт уусмал 0,1моль/л

Sodium thiosulfate  Analytical concentrate 0.1mole/L

500г

56

Титан Ti– стандарт -1мг/мл

Titanium  standart 1mg/ml

100г

57

Төмөр Fe– стандарт -1мг/мл

Iron  standart 1mg/ml

100г

58

Трилон-Б стандарт уусмал  0.1моль/л

Trilon-B  Analytical concentrate 0.1mole/L

500мл

59

Трилон-Б стандарт уусмал 0.02 моль/л

Trilon-B  Analytical concentrate 0.02mole/L

500мл

60

Фосфатын стандарт  PO4 -1мг/мл

Phosphate  standart 1mg/ml

50г

61

Фосфор P– стандарт -30мг/мл

Phosphorus standart 30mg/ml

50г

62

Хартугалга Pb– стандарт -1мг/мл

Lead  standart 1mg/ml

50г

63

Хөнгөнцагаан Al– стандарт -1мг/мл

Aluminium  standart 1mg/ml

50г

64

Хөнгөнцагаан Al– стандарт -100мг/л

Aluminium  standart 100mg/ml

100г

65

Хром Cr– стандарт -1мг/мл

Chrome  standart 1mg/ml

100г

66

Хүхрийн хүчлийн стандарт уусмал  -0.1моль/л

Sulfuric acid Analytical concentrate 0.1mole/L

500мл

67

Хүхэр хүчлийн магнийн стандарт уусмал 0.1моль/л

Magnesium sulfate  Analytical concentrate 0.1mole/L

500мл

68

Цагаантугалга Sn– стандарт 1мг/мл

Tin  standart 1mg/ml

100г

69

Цайр Zn– стандарт -1мг/мл

Zinc  standart 1mg/ml

100г

70

Цахиур  Si– стандарт -1.6мг/л

Silicon   standart 1.6mg/ml

100г

71

Цахиур Si– стандарт -1мг/мл

Silicon  standart 1mg/ml

50г

Утас : +976-70180632, 70180631
Цахим шуудангийн хаяг: info@tsetsuuh.mn

© Copyright 2015 - Цэцүүх Трейд ХХК